Kategorier
Generellt

Nackdelar med grönt te

Nackdelarna med grönt te innefattar bland annat att det kan leda till järnbrist samt orsaka magsmärtor och förstoppning. Därtill leder överkonsumtion till flera allvarliga symptom. Utöver det så finns det en överhängande risk att det skadar njuren. Nedan har vi listat samtliga nackdelar.

  1. Överkonsumtion leder till många symptom
  2. Gravida får bara dricka 2 koppar per dag
  3. Kan leda till järnbrist
  4. Kan orsaka magsmärtor och förstoppning

1. Överkonsumtion leder till många symptom

Den första nackdelen med grönt te som vill vill understryka är risken med överkonsumtion. Precis som allt annat så är det farligt att överkonsumera, men speciellt med grönt det. Det är nämligen så att fastän koffeinhalten är låg så kan överkonsumtion leda till någon av följande symptom. Därför måste du dricka med måtta, och sluta dricka så fort du känner något av nedanstående symptom.

  • Nervositet
  • Aptitlöshet
  • Rastlöshet
  • Hjärtklappning

2. Gravida får bara dricka 2 koppar per dag

Är du gravid eller har för avsikt att bli gravid inom kort, så ska du absolut inte dricka mer än 2 koppar per dag. Detta beror på att det finns ett särskilt ämne i det gröna teet som kan hindra barnets utveckling – både kroppsligt och mentalt. Dessutom finns det tecken som visar att det kan vara en delorsak till för tidig födsel. Detta är en nackdel med grönt te som få konsumenter känner till. Så var extra vaksam över intaget när du är gravid!

3. Kan leda till järnbrist

Eftersom grönt te innehåller en stor mängd tanniner så påverkar detta upptaget av järn negativt. Dessutom påverkar det upptagningsförmågan av folsyra. Detta kan leda till järnbrist vilket är väldigt farligt. Vidare gäller detta på ammande kvinnor som kan överföra koffeinet i teet via bröstmjölken till barnet.

4. Kan orsaka magsmärtor och förstoppning

Den fjärde och sista nackdelen med grönt te är att det kan orsaka magsmärtor och förstoppning. Det beror på att tanninerna ökar magsyran. Därför ska du undvika grönt te i synnerhet på fastnade mage. Försök att ha för vana att dricka det efter måltiden istället för innan.

Överträffar fördelarna alla nackdelar med grönt te?

Ja, fördelarna överträffar nackdelarna i detta fallet. Så länge du undviker de ovannämnda nackdelarna så är det ett fantastiskt gott te att dricka till många tillfällen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *