Kategorier
Generellt

Nackdelar med Reggio Emilia

De nackdelar med Reggio Emilia som mest nämnvärda är att det är väldigt svårt för föräldrarna att övervaka hur utbildningen går eftersom det är uppbyggt på ett helt annat sätt. Dessutom är det omöjligt att få koll på barnens genomsnittsnivå eftersom du inte kan mäta med barn i andra skolor då läroplanen är fullständigt olik Reggio Emilias. Nedan har vi listat de mest påtagliga negativa aspekterna med denna typ av skola.

  1. Projektbaserat lärande
  2. Svårt att veta hur barnens kunskap mäter sig med andra skolor

1. Projektbaserat lärande

På grund av att Reggio Emilia till stor del är projektbaserat är det svårt att för föräldrarna uppvisa hur bra det går för deras barn. Till exempel så finns det inga testresultat de kan ta med sig hem för att visa föräldrar. Detta är en synnerligen allvarlig nackdel med Reggio Emilia eftersom det i princip blir omöjligt för föräldrarna att följa utvecklingen. I allmänna skolor så får man ju med sig häften hem, men inte när det kommer till denna skolformen alltså.

2. Svårt att veta hur barnens kunskap mäter sig med andra skolor

En annan nackdel med Reggio Emilia är att det inte genomförs test på nationell nivå. Jämför detta med vanliga skolor som alla har samma läroplan – då blir det lätt att jämföra testresultaten skolor emellan då alla lär sig exakt samma saker.

Men med Reggio Emilia så är inlärningen extremt anpassad efter varje barns individuella intresse och personlighet. På så vis blir det omöjligt att mäta då de inte kan använda samma standardiserade tester.

Således vet man alltså inte hur effektivt Reggio Emilia de facto är – något som avskräcker de flesta föräldrar.

Överträffar fördelarna alla nackdelar med Reggio Emilia?

Nej, just på grund av att det är svårt att mäta testresultaten så är nackdelarna med Reggio Emilia fler än fördelarna. Givetvis är det bra med en individuellt anpassad undervisning – men till vilken kostnad då? Det tåls att tänka på, och är även en risk som varje förälder behöver kontemplera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *