Kategorier
Generellt

Nackdelar med fossila bränslen

Nackdelar med fossila bränslen innefattar exempelvis dess negativa miljöpåverkan. Men också att det är en icke förnybar resurs. Trots att det är en bättre energikälla än geotermisk energi så är den alltså behäftad med några negativa aspekter som du ska känna till. Nedan har vi listat dessa.

  1. Fossila bränslen är inte förnybar
  2. Fossila bränslen har en negativ miljöpåverkan
  3. Ytterst farlig energikälla

1. Fossila bränslen är inte förnybar

Den huvudsakliga nackdelen med fossila bränslen är att de inte är förnybara. Det innebär att så fort man utvunnit all energi från gamla växter och djur, så finns det inte mer att tillgå. Resurserna är helt enkelt begränsade. Detta skiljer sig från andra system som t.ex. vindkraftverk och vattenkraft, och är således en synnerligen allvarlig nackdel.

Till exempel kommer oljan enligt Woldometers vara slut om cirka 47 år, och naturgasen om 52 år. Men hur står det till med kolet då? Ja, det är slut om 133 år. Därmed måste vi hitta bättre alternativ till fossila bränslen så fort som möjligt.

Detta är faktiskt huvudargumentet från motståndssidan till varför vi ska använda andra energikällor istället, varför denna negativa aspekten nämns först i vår artikel.

2. Fossila bränslen har en negativ miljöpåverkan

Ytterligare en nackdel med fossila bränslen är att de släpper ut enorma mängder växthusgaser. Orsaken är att exempelvis kol måste brännas för att utvinna dess energi, varpå kolets förbränningsprodukter släpps ut i naturen. Detta påverkar sedermera ekosystemet på ett minst sagt negativt sätt.

Av alla fossila bränslen är naturgas det minst miljövänliga, men även det adderar till att släppa ut skadliga föroreningar. Summa summarum är fossila bränslen en av de största skurkarna som bidrar till den globala uppvärmningen.

3. Ytterst farlig energikälla

Trots att kärnkraft är betydligt farligare än fossila bränslen så är det långtifrån riskfritt. Till exempel uppstår det inte sällan bränder när naturgas ska brännas – något som skett flera gånger i historien med förödande konsekvenser som följd. I värsta fall kan det till och med explodera.

Således är riskerna med att utvinna energi en nackdel med fossila bränslen som också poängteras i den politiska debatten. Och olja är inte bättre – det är också en källa till stora risker som får katastrofala konsekvenser för de som bor nära dessa energikällor.

Problemet är alltså att fossila bränslen inte bara är farligt för oss människor – utan även naturen.

Överträffar fördelarna alla nackdelar med fossila bränslen?

Ja, så långt är fossila bränslen ett utmärkt sätt att generera energi till människor runt om på planeten. Vattenkraft och vindkraft är alldeles för opålitligt eftersom de inte genererar energi regelbundet, utan är beroende av hur mycket det blåser o.s.v.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *