Kategorier
Generellt

Nackdelar med geotermisk energi

Det finns några nackdelar med geotermisk energi som är värd att känna till när man diskuterar olika sätt att utvinna energi. Till exempel är en negativ aspekt att det är geografiskt begränsat. Därtill påverkar det miljön negativt samtidigt som det ökar risken för att jordbävningar sker. Utöver nämnda nackdelar har vi nedan listat det som är sämst med geotermisk energi.

  1. Begränsad till en viss geografisk position
  2. Påverkar miljön negativt
  3. Leder till jordbävningar
  4. Förenat med hiskeligt höga kostnader

1. Begränsad till en viss geografisk position

Den huvudsakliga nackdelen med geotermisk energi är att den är begränsad till en viss geografisk position. Orsaken är att du bara kan bygga geotermiska anläggningar på särskilda platser där denna typ av energi kan utvinnas. Annars är det principiellt omöjligt att utvinna energin. Förutsättningen är att det finns mängder av berg och bergskedjor – något som långt ifrån alla länder har. Således är denna energikälla begränsad utifrån geografi.

2. Påverkar miljön negativt

Nånting du också måste känna till om geotermisk energi är att de släpper ut väldiga mängder gaser som är lagrade under jordytan. Trots att denna energikälla inte släpper ut växthusgaser så släpper den ut andra – negativa – gaser. Givetvis är den miljöskadliga effekten mindre än med fossila bränslen, men det finns likväl en miljöskadlig effekt.

3. Leder till jordbävningar

Den tredje nackdelen med geotermisk energi är att det leder till jordbävningar. Givetvis går det inte att veta när detta kommer ske då det påverkas av flera andra faktorer. Men det är uteslutande som så att risken för att utlösa jordbävningar är väldigt höga. Orsaken till varför detta sker är för att jordens struktur förändras när man gräver så pass djupt. Det säger sig själv att om du tränger dig in i jordskorpan så kommer reaktioner att ske.

4. Förenat med hiskeligt höga kostnader

Den sista nackdelen med geotermisk energi är att det är förenat med hiskeligt höga kostnader. Att utvinna denna typ av energi genom att penetrera jordytan kräver enorma grävverktyg som kostar enorma pengar.

Överträffar fördelarna alla nackdelar med geotermisk energi?

Ja, det är bättre än kärnkraft eftersom risken är betydligt lägre. Däremot är det som sagt inte riskfritt, men det finns grader i helvetet, som man brukar säga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *