Kategorier
Generellt

Nackdelar med marknadsekonomi

Att det finns nackdelar med marknadsekonomi är det ytterst få som inte håller med om. Även den mest hårdbarkade kapitalist ser bristerna i systemet. Exempelvis blir en negativ konsekvens av marknadsekonomin att varorna och tjänsterna blir sämre eftersom alla konkurrerar om samma kunder. Nedan har vi listat samtliga nackdelar.

  1. Marknadsekonomin producerar sämre varor och tjänster
  2. Varorna produceras utomlands
  3. Lågkonjukturer uppstår och förstör vanliga människors liv

1. Marknadsekonomi producerar sämre varor och tjänster

Den huvudsakliga nackdelen med marknadsekonomi är att det produceras sämre varor och tjänster under detta ekonomiska system. Orsaken är att företagen hela tiden vill minimera produktionskostnaderna för att gå med större vinst, varpå de måste anlita arbetare som kräver en lägre lön. Följden av detta blir att arbetet blir sämre utfört vilket i slutändan leder till en sämre produkt – trots dess billigare kostnad. Således tillverkas varor och tjänster i en evig strävan att pressa priserna vilket påverkar kvaliteten negativt.

2. Varorna produceras utomlands

Ytterligare en nackdel med marknadsekonomi är att varorna produceras utomlands. Orsaken till detta är för att företagen vill tillverka sina produkter till en lägre kostnad, och eftersom invånarna i utvecklingsländer inte har samma löneanspråk kan man betala dem mycket mindre i månadslön. Därför är det inte ovanligt att dessa arbetare lever på mindre än 100 kronor per dag – något som vore moraliskt förkastligt om det hade skett i Sverige.

Dessutom uppstår ytterligare en negativ konsekvens, nämligen att arbetarna i Sverige inte blir lika eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket föder ett irrationellt och skadligt ressentiment gentemot dessa människor som får jobben i andra länder. 

3. Lågkonjukturer uppstår och förstör vanliga människors liv

Den tredje och sista nackdelen med marknadsekonomi är att risken för lågkonjuktur är enorm. Exempelvis inträffade en lågkonjuktur 2008 då alla banker lånade ut enorma bostadslån till människor som inte hade täckning. Detta bidrog till att allt fler människor inte kunde betala sina amorteringar, vilket gjorde att skuldberget växte till den grad att det tillslut exploderade. Följden av detta är att alla människor får lida eftersom penningvärdet stiger. 

Överträffar fördelarna alla nackdelar med marknadsekonomi?

Ja, det socialistiskt lutande planekonomiska systemet har visat sig hindra människan inneboende utvecklingspotential, istället för att främja det – något som inte går att påstå om marknadsekonomi. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *